☰ Menu
WUP Opole
Herb województwa opolskiego - symbol województwa opolskiego. Herb przedstawia w polu błękitnym złotego orła górnośląskiego w koronie z czasów ostatniego księcia opolskiego Jana II Dobrego. Herb został ustanowiony w kwietniu 2001 r. uchwałą sejmiku województwa.

Czwartek 09.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu WUP Opole (wup.opole.ibip.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 824762
2 Lista wydziałów i stanowisk 30784
3 Rok 2021 19741
4 Dyrektor 11787
5 Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego 11559
6 ePUAP 10989
7 Wicedyrektor WUP Opole ds. Europejskiego Funduszu Społecznego 8729
8 Wicedyrektor WUP Opole ds.Usług Rynku Pracy 7903
9 Wydział Obserwatorium Rynku Pracy 7651
10 Rok 2022 7638
11 Instrukcja korzystania z BIP 7436
12 Wydział Wyboru i Realizacji Projektów RPO 7399
13 Wydział Monitorowania i Rozliczeń 7189
14 Wydział Ekonomiczno-Finansowy 7101
15 Wydział Pośrednictwa Pracy i Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego 6928
16 Ogłoszenia 2020 6751
17 Wydział Kontroli 6657
18 Nabory 2022 6567
19 Statut 6504
20 Europejskie Służby Zatrudnienia EURES 5854
21 Nabory 2021 5791
22 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 5754
23 Wydział Kadr i Szkoleń 5557
24 Zespół ds. Budżetu i Funduszy 5407
25 Zespół finansowy ds. EFS 5369
26 Wydział Wdrażania PO WER i RPO 5340
27 Nabory 2020 5313
28 Wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej 5285
29 Podstawy prawne 5246
30 Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości 5209
31 Zespół Edukacji 4946
32 Zespół Radców Prawnych 4779
33 Wydział Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej 4727
34 Główny Księgowy 4675
35 Redakcja Biuletynu 4651
36 Rejestr Agencji Zatrudnienia 4627
37 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 4578
38 Kolejność załatwiania spraw 4558
39 Zespół Rynku Pracy i Ekonomii Społecznej 4495
40 Wydział ds. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 4459
41 Zespół Rynku Pracy i Ekonomii Społecznej 4411
42 Zespół Edukacji 4390
43 Moja sprawa 4386
44 Nabór pracowników 4281
45 Zamówienia publiczne 4227
46 Dostęp do Informacji Publicznej 4068
47 Stanowisko ds. Audytu 4062
48 Ustawa o reformie administracji publicznej 3919
49 Rejestry i archiwum 3909
50 Kierownik Wydziału 3908
 
liczba odwiedzin: 824762