☰ Menu
WUP Opole
Herb województwa opolskiego - symbol województwa opolskiego. Herb przedstawia w polu błękitnym złotego orła górnośląskiego w koronie z czasów ostatniego księcia opolskiego Jana II Dobrego. Herb został ustanowiony w kwietniu 2001 r. uchwałą sejmiku województwa.

Czwartek 09.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

O nas

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CIiPKZ)

siedziba

Wojewódzki Urząd Pracy,

ul. Oleska  127,

II piętro,

tel. 077 4416677, 077 4416705

godziny otwarcia: 8.00 – 15.00

ciz@wup.opole.pl

 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej to komórka organizacyjna Wojewódzkiego Urzędu Pracy specjalizująca się w świadczeniu usług poradnictwa zawodowego. Jej celem jest zwiększenie dostępności usług w zakresie planowania i realizacji kariery zawodowej dorosłych (bezrobotnych, poszukujących pracy, pracujących, niepełnosprawnych) oraz pracodawców.

 Do zadań Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej należy:

 1. Świadczenie usług poradnictwa zawodowego, w tym:
 • prowadzenie poradnictwa zawodowego i upowszechnianie informacji zawodowej (poradnictwo indywidualne, poradnictwo grupowe, warsztaty aktywizacji zawodowej),
 • prowadzenie warsztatów dla osób ubiegających się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 1. Koordynowanie poradnictwa zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia na terenie województwa poprzez:
 • wspomaganie powiatowych urzędów pracy w prowadzeniu poradnictwa zawodowego przez świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • we współpracy z powiatowymi urzędami pracy opracowywanie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych, w szczególności w powiatowych urzędach pracy na terenie województwa;
 • świadczenie poradnictwa zawodowego na rzecz pracodawców oraz ich pracowników, wspomagając urzędy pracy w tym zakresie.
 1. Udzielanie informacji o możliwościach i zakresie świadczonej pomocy przez urzędy pracy.
 2. Współpraca z partnerami rynku pracy (departament Edukacji UM, Kuratorium Oświaty, uczelnie wyższe, PFRON, OHP, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, WOM i inne), a zwłaszcza:
 • współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie wsparcia studentów w wejściu na rynek pracy,
 • prowadzenie we współpracy z akademickim biurami karier opracowywania,  aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowych, w szczególności w akademickich biurach karier na terenie województwa.
 1. Realizowanie działań o charakterze metodyczno-szkoleniowym w zakresie usług rynku pracy dla pracowników wojewódzkiego  i powiatowych urzędów pracy.
 2. Prowadzenie Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).
 3. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Współpraca przy programowaniu i realizacji zadań wynikających z wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wytworzył:
Halina Łojek - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Udostępnił:
Kańtoch Mariusz
(2014-08-19 14:15:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Kańtoch Mariusz
(2014-08-20 10:54:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 824762