☰ Menu
WUP Opole
Herb województwa opolskiego - symbol województwa opolskiego. Herb przedstawia w polu błękitnym złotego orła górnośląskiego w koronie z czasów ostatniego księcia opolskiego Jana II Dobrego. Herb został ustanowiony w kwietniu 2001 r. uchwałą sejmiku województwa.

Czwartek 09.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr Agencji Zatrudnienia

NOWE ZASADY – AGENCJE ZATRUDNIENIA (OD 01.06.2017)


W związku z wejściem w życie z dniem 01 czerwca 2017 r. „ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw zmieniły się zasady dla podmiotów ubiegających się o wpis do rejestru agencji zatrudnienia.

Marszałek Województwa Opolskiego wydaje „jeden” certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, uprawniający do świadczenia usług w zakresie:
1) pośrednictwa pracy
2) doradztwa personalnego
3) poradnictwa zawodowego

oraz Marszałek Województwa Opolskiego wydaje „jeden” certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, uprawniający do świadczenia:

4) pracy tymczasowej
 

Podmiot ubiegający się o wpis składa:

  • wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2017 r. (Dz. U. z 2017, poz. 1064),
  • oświadczenie,
  • kopię dowodu dokonania opłaty za wydanie certyfikatu w wysokości 200 zł za każdy certyfikat.


W przypadku ubiegania się o wydanie certyfikatu na świadczenie 3 usług (pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego) oraz na świadczenie usługi w zakresie pracy tymczasowej opłata dotyczy każdego z certyfikatów (czyli 200 zł za certyfikat dotyczący świadczenia usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego oraz 200 zł za certyfikat dotyczący świadczenia usługi pracy tymczasowej).

Opłatę za wydanie certyfikatu należy wpłacić na rachunek:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
45-315 Opole
ul. Głogowska 25c

BANK MILLENNIUM S.A. O/ OPOLE
10 1160 2202 0000 0000 4170 1700
z dopiskiem: "opłata za wydanie certyfikatu"

 

Dopuszcza się możliwość złożenia jednej wpłaty za wydanie certyfikatów na kwotę 400 zł, w tytule przelewu należy zamieścić dopisek: opłata za wydanie 2 certyfikatów.

Szczegółowe informacje dotyczące Rejestru Agencji Zatrudnienia dostępne są pod numerem tel.: 77 44 17 523 lub na stronie: https://wupopole.praca.gov.pl/urzad/agencje-zatrudnienia

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia (KRAZ) jest jawny i dostępny w formie dokumentu elektronicznego na stronie internetowej www.stor.praca.gov.pl

Wytworzył:
Sebastian Krajewski - Wydział Pośrednictwa Pracy i Koordynacji Zabezpieczenia Społecznego
Udostępnił:
Święcicki Jerzy
(2007-02-13 11:30:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Kańtoch Mariusz
(2021-12-08 10:08:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 824762