☰ Menu
WUP Opole
Herb województwa opolskiego - symbol województwa opolskiego. Herb przedstawia w polu błękitnym złotego orła górnośląskiego w koronie z czasów ostatniego księcia opolskiego Jana II Dobrego. Herb został ustanowiony w kwietniu 2001 r. uchwałą sejmiku województwa.

Czwartek 09.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Adres i kontakt

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

ul. Głogowska 25c

45-315 Opole

tel: +48 77 44 16 701, 

fax: +48 77 44 16 702

e-mail: wup@wup.opole.pl

godziny otwarcia:

pon.-piąt. 7.30-15.30


Na podstawie art. 63 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. /podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone za pomocą poczty elektronicznej. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w innych obowiązujących przepisach szczególnych.

Jeżeli zaś w podaniu nie zostanie wskazany adres wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie na zasadzie art. 64 § 1 Kpa pozostawione zostanie bez rozpoznania.


Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.  o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. nr 209, poz. 1243)  osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, faxem (77) 4416702, telefonicznie (77) 4417408, e-mail: wup@wup.opole.pl lub listownie z wyłączeniem sytuacji nagłych. [zobacz więcej]

Wytworzył:
Jerzy Święcicki
Udostępnił:
Święcicki Jerzy
(2003-06-30 10:04:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Kańtoch Mariusz
(2022-04-19 07:54:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 824762