☰ Menu
WUP Opole
Herb województwa opolskiego - symbol województwa opolskiego. Herb przedstawia w polu błękitnym złotego orła górnośląskiego w koronie z czasów ostatniego księcia opolskiego Jana II Dobrego. Herb został ustanowiony w kwietniu 2001 r. uchwałą sejmiku województwa.

Czwartek 09.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestry prowadzone przez WUP Opole

Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS)


Informacji o wszelkich sprawach dotyczących RIS można uzyskać pod nr telefonu; 077 4416677.
 
Artykuł 20 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.IV.04 r. stanowi, że instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę firmy. Rejestr, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych, dokonywany jest w formie elektronicznej. Administratorem rejestru jest Departament Informatyki Ministerstwa Pracy i Polityk Społecznej.
Instytucja szkoleniowa może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych. Jeżeli instytucja szkoleniowa, o której mowa w w/w ustawie nie posiada wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych, nie może ubiegać się i uzyskać zlecenia finansowanego ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń.
Pojęcie środków publicznych oraz formy organizacyjno-prawne jednostek należących do sektora finansów publicznych określa ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.). Zaś Fundusz Pracy, o którym mowa w art. 103 ustawy o promocji zatrudnienia jest państwowym funduszem celowym, który zaliczony jest do sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
Warunki dokonywania wpisu w rejestrze instytucji szkoleniowych, uaktualniania danych w rejestrze oraz wzór wniosku i wymagane dokumenty określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.
Szersze informacje oraz wzory wniosków o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych znajdą Państwo na stronie www.wup.opole.pl w zakładce Instytucje szkoleniowe.

Wytworzył:
Małgorzata Kaczmarek-Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Udostępnił:
Kańtoch Mariusz
(2014-08-19 14:07:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Kańtoch Mariusz
(2014-08-19 14:10:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 824762