Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
WUP Opole
Herb WUP Opole

Wtorek 23.01.2018

zaawansowane

Wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zaświadczenia stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej

Osoby wykonujące działalność w Rzeczypospolitej Polskiej, zamierzające wykonywać tę działalność w państwie członkowskim, w którym jest ona regulowana, mogą ubiegać się o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej przez tę osobę w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawierającego informacje o doświadczeniu zawodowym nabytym podczas wykonywania tej działalności na własny rachunek oraz podczas zatrudnienia przy jej wykonywaniu, w tym w charakterze kierownika przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) organem upoważnionym do wydawania zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej jest marszałek województwa albo inny wskazany przez niego organ:

  • właściwy dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek,
  • właściwy ze względu na ostatnie miejsce wykonywania działalności albo zatrudnienia przy jej wykonywaniu, w przypadku braku miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby składającej wniosek.

Wydawanie zaświadczeń w województwie opolskim:

Na terenie województwa opolskiego organem upoważnionym do wydawania zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej jest Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Zaświadczenia wydawane są na podstawie:

  • wniosku,
  • dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia i/lub prowadzenia działalności,
  • potwierdzenia dokonania opłaty.

Wnioski powinny być kierowane na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

ul. Oleska 127

45-231 Opole

(budynek WORD II piętro)
 

Opłata

Opłatę, w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wydania zaświadczenia, tj. w 2018 roku 63,00 zł (wyłącznie w polskiej walucie) należy dokonać na rachunek:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Bank Millenium SA O/Opole

NR 10 1160 2202 0000 0000 4170 1700

Z dopiskiem: "Opłata za wydanie zaświadczenia o działalności"                                                                    

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Ewa Baryliszyn 

tel. 77 44 16 677

e-mail: e.baryliszyn@wup.opole.pl

ul. Oleska 127

45-231 Opole

(budynek WORD II piętro)

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 549).

Dokumenty do pobrania

1. Wzory wniosków/oświadczeń

2. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia

3. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 65)

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 549)

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. 

6. Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

 

Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135) dane osobowe podane w dokumentacji i wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności zawodowej/gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej będą przetwarzane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opole ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, w celu wydania ww. zaświadczenia.  

Ponadto informujemy, że osoby, które złożyły wnioski o wydanie ww. zaświadczenia mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Wytworzył:
Udostępnił:
Mariusz Kańtoch
(2014-08-19 14:19:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Kańtoch
(2018-01-03 10:44:42)
 
 
ilość odwiedzin: 1162322

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X