Podstawy prawne

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
działa na podstawie


Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego

oraz m.in. przepisów:

 

o     ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576 z późn. zm.)

 

o     ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz. 1001 z późn. zm.)

 

o     ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.).

 

o     statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, nadanego Uchwałą Nr XX/136/2000 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 czerwca 2000r. z późniejszymi zmianami

Wytworzył:
Jerzy Święcicki
Udostępnił:
Jerzy Święcicki
(2003-06-30 11:16:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Jerzy Święcicki
(2007-09-26 11:45:40)