Europejskie Służby Zatrudnienia EURES

 

EUROPEJSKIE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA

EURES to sieć współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli państw Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii).
 
Głównym zadaniem EURES jest świadczenie usług dla poszukujących i oferujących pracę, a także dla wszystkich mieszkańców EOG, którzy mają prawo do swobodnego przemieszczania się i chcieliby z niego skorzystać.
 
W realizację tych zadań zaangażowanych jest ponad 700 doradców EURES pochodzących ze służb zatrudnienia i innych organizacji działających na rynku pracy. Ich zasadniczym zadaniem jest dostarczanie informacji, doradztwo i rekrutacja międzynarodowa. Usługi te skierowane są zarówno do poszukujących pracy jak i do pracodawców chcących przeprowadzić rekrutację poza granicami swojego kraju. Usługi świadczone przez doradców EURES są ogólnodostępne i bezpłatne.
 
EURES – Transgraniczny
 
W regionach przygranicznych powstają specjalne struktury, tzw. EURES Transgraniczny (EURES T). Są to międzyregionalne partnerstwa łączące regiony dwóch lub trzech krajów w jeden przygraniczny rynek pracy. Główny cel jaki stawia sobie EURES T to wolny przepływ pracowników w regionach przygranicznych.
 
EURES POLSKA - STRUKTURA
 

Realizacją zadań w ramach sieci EURES w poszczególnych krajach zajmują się doradcy EURES, którzy są wspomagani w realizacji zadań przez asystentów EURES.

Dane kontaktowe kadry EURES w Polsce

 
KRAJOWE AKTY PRAWNE: 
 
EUROPEJSKIE AKTY PRAWNE:
STRONA INTERNETOWA KOMISJI EUROPEJSKIEJ
 
 
KRAJOWA STRONA INTERNETOWA
 
STRONA INTERNETOWA Z OFERTAMI EURES REALIZOWANYMI W POLSCE
 
Szczegółowe informacje w zakresie podejmowania pracy za granicą i ofert pracy za granicą EURES udzielane są w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu - Wydział Pośrednictwa Pracy i Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, Zespół Pośrednictwa Pracy i Usług EURES:
 
pokój nr 5
ul. Oleska 127, 45-231 Opole,
tel. 77 44 16 712
w godz. 7.00 - 15.00
Wytworzył:
Sebastian Krajewski - Wydział Pośrednictwa Pracy i Koordynacji Zabezpieczenia Społecznego
Udostępnił:
Święcicki Jerzy
(2007-02-13 11:40:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Kańtoch Mariusz
(2022-12-08 11:54:38)