☰ Menu
WUP Opole
Herb WUP Opole

Poniedziałek 06.04.2020

zaawansowane

Adres i kontakt

KOMUNIKAT

Informujemy, iż w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 decyzją Dyrektora WUP w Opolu

Klienci urzędu NIE będą mogli wejść na teren urzędu.

Koronawirus

Dotyczy to wszystkich siedzib WUP w Opolu: ul. Głogowska 25c, ul. Oleska 127, ul. Zielonogórska 3.

W pierwszej kolejności sprawy należy załatwiać:
  • drogą telefoniczną
  • pocztą tradycyjną
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /wup_opole/SkrytkaESP lub
  • pocztą e-mail na adres: wup@wup.opole.pl

Jedynie sprawy bardzo pilne załatwiane mogą być osobiście, lecz wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania z konkretnym pracownikiem WUP.
 
Wykaz najważniejszych telefonów:

Sekretariat WUP w Opolu - 77 44 16 701
Punkt Informacyjny EFS  - 77 44 16 754
Biuro Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 77 45 45 424
Biuro Projektu  „Pomysł na starcie kluczem do biznesu" - 77 44 17 090
Biuro Projektu  „Opolskie dla rodziców i dzieci II" - 77 44 16 802
Zasiłki po zakończeniu pracy za granicą - 77 44 16 706
Transfer zasiłków oraz potwierdzanie okresów zatrudnienia w Polsce - 77 44 17 505

Adres do korespondencji:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
45-315 Opole
ul. Głogowska 25c


Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

ul. Głogowska 25c

45-315 Opole

tel: +48 77 44 16 701, 

fax: +48 77 44 16 702

e-mail: wup@wup.opole.pl

godziny otwarcia:

pon.-piąt. 7.30-15.30


Na podstawie art. 63 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. /podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone za pomocą poczty elektronicznej. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w innych obowiązujących przepisach szczególnych.

Jeżeli zaś w podaniu nie zostanie wskazany adres wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie na zasadzie art. 64 § 1 Kpa pozostawione zostanie bez rozpoznania.


Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.  o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. nr 209, poz. 1243)  osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem w Zespole ds. Kadr i Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, faxem (77) 4416702, telefonicznie (77) 4417408, e-mail: wup@wup.opole.pl lub listownie z wyłączeniem sytuacji nagłych. [zobacz więcej]

Wytworzył:
Jerzy Święcicki
Udostępnił:
Jerzy Święcicki
(2003-06-30 10:04:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Kańtoch
(2020-03-16 13:29:38)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X